Quảng cáo
 • Bài 1 trang 39 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Hãy khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng. 1. Đường đồng mức là đường A. nối liền các điểm có độ cao bằng nhau trên lược đồ địa hình. B. nối liền các điểm có độ cao khác nhau trên lược đồ địa hình. C. nối các điểm có độ cao khác nhau trên lược đồ địa hình. D. tròn nối các điểm có độ cao như nhau trên lược đồ địa hình. 2. Lát cắt địa hình là cách thức thể hiện đặc điểm của bề mặt thực tế lên mặt phẳng vào A. các đường đồng mức và các thang màu. B. đường đồng mức. C. thang màu sắc. D. đường

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 39 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Mỗi đường đồng mức cách nhau 80 m, hãy cho biết: - Địa hình ở hình a hay hình b cao hơn? - Hình a hay hình b có độ dốc lớn hơn?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 39 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Dựa vào hình 11.3 trong SGK, hãy hoàn thành các câu sau: Tương ứng với các điểm A, B và C trên lát cắt địa hình: - Địa hình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt thấp dần hay cao dần? - Độ cao địa hình cao nhất là: ... m. - Độ cao địa hình thấp nhất là: ... m.

  Xem lời giải