Giải bài 6 trang 37 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng. 1. Vùng đồi nằm ở vị trí A. chuyển tiếp giữa núi và đồng bằng. B. trong vùng núi. C. giữa các cao nguyên. D. giữa vùng đồng bằng. 2. Hãy tìm từ thể hiện tên một đồng bằng ở nước ta A. sông Hồng. B. sông Xê Xan. C. sông Đà. D. sông Hằng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

1. Vùng đồi nằm ở vị trí

A. chuyển tiếp giữa núi và đồng bằng.

B. trong vùng núi.

C. giữa các cao nguyên.

D. giữa vùng đồng bằng.

2. Hãy tìm từ thể hiện tên một đồng bằng ở nước ta

A. sông Hồng.

B. sông Xê Xan.

C. sông Đà.

D. sông Hằng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Ở vùng chuyển tiếp giữa núi và đồng bằng thường có nhiều đồi.

- Đồng bằng sông Hồng là vùng đồng bằng nằm ở phía Bắc nước ta.

Lời giải chi tiết

1. A. chuyển tiếp giữa núi và đồng bằng.

2. A. sông Hồng.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close