Quảng cáo
 • Bài 1 trang 69 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương. Liệt kê những hoạt động em sẽ làm để tìm hiểu, trải nghiệm và vận dụng thông qua tài liệu và tham quan địa phương.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 69 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

  Tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương (tìm hiểu về tài nguyên rừng). Dựa vào nội dung trang 70 và 71, em hãy điền thông tin vào chỗ trống sau: - Diện tích rừng từ 1945 - 2015 có xu hướng: - Tỉ lệ che phủ rừng có xu hướng: - Vùng có diện tích rừng bị che phủ nhiều nhất thời kì 1995 - 2009: - So sánh tổng diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên tính đến năm 2018: - Tỉ lệ che phủ rừng toàn quốc năm 2020 so với năm 2005:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo