Bài 8 trang 27 SBT sử 10

Giải bài tập 8 trang 27 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền nội dung lịch sử về chế độ phong kiến Trung Quốc

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dung lịch sử về chế độ phong kiến Trung Quốc theo yêu cầu của bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Trung Quốc thời Tần, Hán, mục 2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường và mục 3. Trung Quốc thời Minh, Thanh, mục 4. Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến

Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com
 • Bài 7 trang 26 SBT sử 10

  Giải bài tập 7 trang 26 sách bài tập Lịch sử 10. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc thời phong kiến

 • Bài 6 trang 25 SBT sử 10

  Giải bài tập 6 trang 25 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy hoàn thành bảng hệ thống về các triều đại phong kiến Trung Quốc

 • Bài 5 trang 25 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 25 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy nêu chính sách đối ngoại của Trung Quốc qua các triều đại.

 • Bài 4 trang 24 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 24 sách bài tập Lịch sử 10. Thời Minh, Thanh - giai đoạn suy yếu của chế độ phong kiến Trung Quốc

 • Bài 3 trang 24 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 24 sách bài tập Lịch sử 10. Thời Đường, chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đạt đỉnh cao

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close