Bài 6 trang 25 SBT sử 10

Giải bài tập 6 trang 25 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy hoàn thành bảng hệ thống về các triều đại phong kiến Trung Quốc

Quảng cáo

Đề bài

Hãy hoàn thành bảng hệ thống về các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Triều đại

 

Thời gian tổn tại

Đặc điểm nổi bật

Khởi nghĩa tiêu biểu

Tần

 

 

 

Hán

 

 

 

Đường

 

 

 

Tống

 

 

 

Nguyên

 

 

 

Minh

 

 

 

Thanh

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Trung Quốc thời Tần, Hán, mục 2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường và mục 3. Trung Quốc thời Minh, Thanh

Lời giải chi tiết

Triều đại

 

Thời gian tổn tại

Đặc điểm nổi bật

Khởi nghĩa tiêu biểu

Tần

221 TCN - 206 TCN

 

- Vua Tần xưng là Tần Thủy Hoàng 

- Bắt tay vào việc xây dựng chính quyền.

Năm 221 TCN Tần thống nhất Trung Quốc.

Hán

 

206 TCN - 220

- Tiếp tục củng cố  bộ máy cai trị, mở rộng hình thức tiến cử.

- Nhà Tần và nhà Hán mở rộng lãnh thổ, xâm lược các nước xung quanh.

 

Cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng và Ngô Quảng

Đường

 

 

618 - 907

 

- Chế độ phong kiến thời Đường đạt đến đỉnh cao

- Tiếp tục chính sách xâm lược các nước xungh quang

 

 

Năm 874, khởi nghĩa Hoàng Sào

Tống

 

960 - 1279

 

Nhà Tống là nhà nước đầu tiên trên thế giới phát hành ra tiền giấy, và nhà nước Trung Quốc đầu tiên đã thành lập nên lực lượng hải quân thường trực lâu dài.

 

Không có các cuộc khởi nghĩa lật đổ

Nguyên

 

 

1271 - 1279

- Là triều đại ngoại tộc của người Mông Cổ thực hiện chính sách  áp bức, chia rẽ các dân tộc.

- Tiến hành xâm lược  các nước xung quanh. 

- Khởi nghĩa của Lưu Phúc Thông

- Lực lượng quân khăn đỏ do Quách Tử Hưng (Chu Nguyên Chương)

Minh

1368 - 1644

- Kinh tế: Khôi phục và phát triển kinh tế, mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện.

Khởi nghĩa Lý Tự Thành

Thanh

1644 - 1911

- Nhà Thanh thi hành chính sách áp bức dân tộc, người Trung Quốc phải theo phong tục của người Mãn.

Cuộc khởi nghĩa nông dân Thái Bình Thiên Quốc (Hồng Tú Toàn)

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 26 SBT sử 10

  Giải bài tập 7 trang 26 sách bài tập Lịch sử 10. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc thời phong kiến

 • Bài 8 trang 27 SBT sử 10

  Giải bài tập 8 trang 27 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền nội dung lịch sử về chế độ phong kiến Trung Quốc

 • Bài 5 trang 25 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 25 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy nêu chính sách đối ngoại của Trung Quốc qua các triều đại.

 • Bài 4 trang 24 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 24 sách bài tập Lịch sử 10. Thời Minh, Thanh - giai đoạn suy yếu của chế độ phong kiến Trung Quốc

 • Bài 3 trang 24 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 24 sách bài tập Lịch sử 10. Thời Đường, chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đạt đỉnh cao

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close