Giải bài 7.5* trang 14 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại một nhà máy sản xuất bánh kẹo, An có thể đóng gói 1 410 viên kẹo mỗi giờ. Bình có thể đóng 408 hộp trong 8 giờ làm việc mỗi ngày. Nếu mỗi hộp chứa 30 viên kẹo, thì ai là người đóng nhanh hơn ?

Quảng cáo

Đề bài

7.5*. Tại một nhà máy sản xuất bánh kẹo, An có thể đóng gói 1 410 viên kẹo mỗi giờ. Bình có thể đóng 408 hộp trong 8 giờ làm việc mỗi ngày. Nếu mỗi hộp chứa 30 viên kẹo, thì ai là người đóng nhanh hơn ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Suy luận và sử dụng phép nhân trong toán học, đổi thời gian.

Lời giải chi tiết

8 giờ Bình đóng được số viên kẹo là : 408 x 30 = 12 240 viên kẹo

8 giờ An đóng được số viên kẹo là : 1410 x 8 = 11 280 viên kẹo

Vậy Bình là người đóng nhanh hơn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close