Giải bài 7.3 trang 13 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Để xác định thời gian luộc chín một quả trứng, em sẽ lựa chọn loại đồng hồ nào sau đây?

Quảng cáo

Đề bài

7.3. Để xác định thời gian luộc chín một quả trứng, em sẽ lựa chọn loại đồng hồ nào sau đây?

A. Đồng hồ quả lắc.                                      B. Đồng hồ hẹn giờ.

C. Đồng hồ bấm giây.                                   D. Đồng hồ đeo tay.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đồng hồ quả lắc: được dùng xem giờ trong nhà

Đồng hồ hẹn giờ: được dùng trong nhà, trong phòng ngủ, không dừng được thời gian

Đồng hồ bấm giây: được dùng để tính thời gian ở những đơn vị nhỏ hơn giây

Đồng hồ đeo tay: được dùng để xem giờ, không dừng thời gian lại được.

Lời giải chi tiết

Để xác định thời gian luộc chín một quả trứng, ta sử dụng đồng hồ hẹn giờ.

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close