Giải Bài 7.1. Đo nhiệt độ - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đổi ra giây

Quảng cáo

Đề bài

7.1. Đổi ra giây:

a) 45 phút;

b) 1 giờ 20 phút;

c) 24 giờ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1 giờ = 3600 giây;

1 phút = 60 giây.

Lời giải chi tiết

a) 45 phút = 45 x 60 = 2700 giây;

b) 1 giờ 20 phút = 1 x 3600 + 20 x 60 = 4800 giây;

c) 24 giờ = 24 x 3600 = 86 400 giây.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close