Quảng cáo
 • Bài 36.1 trang 59 sách bài tập KHTN 6

  Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở A. cấu tạo cơ thể và số lượng loài. B. số lượng loài và môi trường sống. C. môi trường sống và hình thức dinh dưỡng. D. hình thức dinh dưỡng và hình thức di chuyển.

  Xem lời giải
 • Bài 36.2 trang 59 sách bài tập KHTN 6

  Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là A. hình thái đa dạng. B. có xương sống. C. kích thước cơ thể lớn. D. sống lâu.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 36.3 trang 59 sách bài tập KHTN 6

  Tìm thông tin phù hợp để hoàn thành bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 36.4 trang 59 sách bài tập KHTN 6

  Tập hợp các loài nào dưới đây thuộc lớp Động vật có vú (Thú)? A. Tôm, muỗi, lợn, cừu. B. Bò, châu chấu, sư tử, voi. C. Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ. D. Gấu, mèo, dê, cá heo.

  Xem lời giải
 • Bài 36.6 trang 60 sách bài tập KHTN 6

  Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

  Xem lời giải
 • Bài 36.5 trang 60 sách bài tập KHTN 6

  Hoàn thành nội dung sau cho phù hợp. ...........(1).......….. là lớp động vật thuộc nhóm động vật có xương sống, sống dưới nước, hô hấp bằng ………(2)............... di chuyển bằng ……….(3)…..….... Chúng có hình dạng rất khác nhau, phổ biến là hình thoi, dẹp hai bên, thích nghi với đời sống bơi lội. Một số đại diện thuộc lớp động vật này như …….…..(4)...…..…..

  Xem lời giải
 • Bài 36.7 trang 60 sách bài tập KHTN 6

  Kể tên một số loài động vật em biết, nêu vai trò của chúng đối với con người và hoàn thành vào bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 36.9 trang 61 sách bài tập KHTN 6

  Em hãy lấy ví dụ để chứng minh động vật vừa có lợi, vừa có hại đối với con người.

  Xem lời giải
 • Bài 36.8 trang 61 sách bài tập KHTN 6

  Quan sát Hình 36 minh hoạ một số loài động vật. Em hãy hoàn thành bảng tên các loài động vật có trong hình mà em biết và cho biết loài đó thuộc ngành/lớp động vật nào.

  Xem lời giải
 • Bài 36.10 trang 61 sách bài tập KHTN 6

  Rau sống, gỏi cá,nem chua, tiết canh,... là những món ăn tái, sống. Khi ăn các loại thực phẩm tái, sống không đảm bảo vệ sinh có nguy cơ mắc bệnh rất cao. Em hãy cùng bạn tìm hiểu các nội dung sau: - Các bệnh có thể mắc khi ăn các loại thức ăn tái, sống không đảm bảo vệ sinh. - Tác nhân gây bệnh và hậu quả. - Tác nhân gây bệnh đó thuộc nhóm sinh vật nào (lớp/ngành, giới), đặc điểm Cơ thể của tác nhân đó.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo