Giải bài 36.5 trang 60 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.

Hoàn thành nội dung sau cho phù hợp. ...........(1).......….. là lớp động vật thuộc nhóm động vật có xương sống, sống dưới nước, hô hấp bằng ………(2)............... di chuyển bằng ……….(3)…..….... Chúng có hình dạng rất khác nhau, phổ biến là hình thoi, dẹp hai bên, thích nghi với đời sống bơi lội. Một số đại diện thuộc lớp động vật này như …….…..(4)...…..…..

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành nội dung sau cho phù hợp.

...........(1).......….. là lớp động vật thuộc nhóm động vật có xương sống, sống dưới nước, hô hấp bằng ………(2)............... di chuyển bằng ……….(3)…..….... Chúng có hình dạng rất khác nhau, phổ biến là hình thoi, dẹp hai bên, thích nghi với đời sống bơi lội. Một số đại diện thuộc lớp động vật này như …….…..(4)...…..…..


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh có thể tự đưa ra các ví dụ đại diện thuộc các lớp cá. 

 

Lời giải chi tiết

(1) Cá; (2) mang; (3) vây; (4) cá chép, cá mè, cá thu,... 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close