Bài 6 trang 91 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 91 sách bài tập Lịch sử 11. Qua bảng so sánh dưới đây, hãy nêu tính chất và hậu quả của Chiến tranh

Quảng cáo

Đề bài

Qua bảng so sánh dưới đây, hãy nêu tính chất và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.

 

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Số nước tham chiến

36

76

Số người tham chiến

74 triệu

110 triệu

Số người chết

13,6 triệu

60 triệu

Số người bị tàn tật

20 triệu

90 triệu

Thiệt hại về vật chất

338 tỉ đô la

4000 tỉ đô la

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Lời giải chi tiết

* Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai:

- Giai đoạn đầu (1939 - 1941): là cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa.

- Giai đoạn sau (1941 - 1945): là cuộc chiến tranh xâm lược chính nghĩa chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hoà bình thế giới.

* Hậu quả:

- Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người.

Hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người đã bị lôi cuốn vào vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế, thiệt hại vật chất 4000 tỉ đôla.

- Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 90 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 90 sách bài tập Lịch sử 11. Cuộc phản công của quân Đồng minh trong giai đoạn cuối

 • Bài 4 trang 90 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 90 sách bài tập Lịch sử 11. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô tại Xta-lin-grát có ý nghĩa

 • Bài 3 trang 90 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 90 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai.

 • Bài 2 trang 89 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 89 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

 • Bài 1 trang 88 SBT sử 11

  Giải bài 1 trang 88 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close