Bài 2 trang 89 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 89 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô ☐  trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai về nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai

☐ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) làm sâu sắc thêm mâu thuẫn vốn có giữa các nước tư bản.

☐ Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng bằng cách gây chiến tranh, phân chia lại thị trường thế giới.

☐ Anh, Pháp, Mĩ cũng muốn thông qua chiến tranh để phân chia lại thị trường thế giới có lợi cho mình.

☐ Anh, Pháp, Mĩ thực hiện chính sách thoả hiệp, nhượng bộ để mượn tay các nước phát xít tấn công, tiêu diệt Liên Xô.

☐ Thủ phạm gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai là Anh, Pháp, Mĩ.

☐ Thủ phạm gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai là phát xít Đức.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục  I. Con đường dẫn đến chiến tranh

Lời giải chi tiết

* Câu trả lời đúng là: 

☒ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) làm sâu sắc thêm mâu thuẫn vốn có giữa các nước tư bản.

☒ Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng bằng cách gây chiến tranh, phân chia lại thị trường thế giới.

☒ Anh, Pháp, Mĩ thực hiện chính sách thoả hiệp, nhượng bộ để mượn tay các nước phát xít tấn công, tiêu diệt Liên Xô.

☒ Thủ phạm gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai là phát xít Đức.

* Câu trả lời sai là:

☒ Anh, Pháp, Mĩ cũng muốn thông qua chiến tranh để phân chia lại thị trường thế giới có lợi cho mình.

☒ Thủ phạm gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai là Anh, Pháp, Mĩ.

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 90 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 90 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai.

 • Bài 4 trang 90 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 90 sách bài tập Lịch sử 11. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô tại Xta-lin-grát có ý nghĩa

 • Bài 5 trang 90 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 90 sách bài tập Lịch sử 11. Cuộc phản công của quân Đồng minh trong giai đoạn cuối

 • Bài 6 trang 91 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 91 sách bài tập Lịch sử 11. Qua bảng so sánh dưới đây, hãy nêu tính chất và hậu quả của Chiến tranh

 • Bài 1 trang 88 SBT sử 11

  Giải bài 1 trang 88 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close