Bài 1 trang 88 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 88 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

Câu 1

1. Hít-le tiến hành thôn tính Tiệp Khắc bằng cách

A. đem quân tấn công Tiệp Khắc.

B. cho máy bay ném bom Tiệp Khắc.

C. xúi giục cư dân gốc Đức sống ở Xuy-đét (Tiệp Khắc) nổi dậy đòi li khai rói yêu cầu Chính phủ Tiệp Khắc trao quyền tự trị cho Xuy-đét.

D. xúi giục nước khác gây chiến vói Tiệp Khắc rồi nhàn cớ đó nhảy vào chiếm Tiệp Khắc.

 

Phương pháp giải:

Xem lại mục I. Con đường dẫn đến chiến tranh

Lời giải chi tiết:

    Sau khi thôn tính Áo (3/1938), Đức gây ra vụ Xuy-đét nhằm thôn tính Tiệp Khắc. Cụ thể là xíu giục cư dân Đức sống ở Xuy-đét (Tiệp Khắc) nổi dậy đòi li khai rồi yêu cầu chính phủ Tiệp Khắc trao quyền tự trị cho Xuy-đét.

Chọn đáp án: C

Câu 2

2. Lí do Liên Xô chấp nhận đàm phán với Đức là

A. để có thời gian chuẩn bị và xây dựng lực lượng.

B. để tránh một cuộc chiến tranh và bảo vệ quyến lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập.

C. để tìm đổng minh chống lại Anh, Pháp, Mĩ.

D. tất cả các lí do trên đều đúng.

Phương pháp giải:

Xem lại mục  I. Con đường dẫn đến chiến tranh

Lời giải chi tiết:

     Tại hội nghị Muyn-ních, Liên Xô đã thấy rõ thái độ của Anh, Pháp là chĩa mũi nhọn để Đức tấn công Liên Xô. Chính vì thế, để tránh một cuộc chiến tranh và bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập nên Liên Xô đã chấp nhận đàm phán với Đức.

Chọn đáp án: B

Câu 3

3. Kết quả của cuộc tấn công xta-lin-grát của quân Đức là

A. quân Đức chiếm được xta-lin-grát một cách nhanh chóng.

B. quân Đức chiếm được xta-lin-grát sau 2 tháng,

C. quân Đức không thể chiếm được thành phố này.

D. quân Đức không những khống chiếm được xta-ỉin-grát mà còn bị Hồng quân Liên Xô tấn công, buộc phải rút khỏi lãnh thổ Liên Xô.

Phương pháp giải:

Xem lại mục IV. Quân đồng minh chuyển sang phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ tháng 11-1942 đến tháng 8-1945)

Lời giải chi tiết:

    Với sự phản công của hồng quân Liên Xô (từ tháng 11/1942 đến tháng 02/1943), tại trận Xtalin-grat đã tấn công tiêu diệt, bắt sống toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Đức gồm 33 vạn người do thống chế Pao-lút chỉ huy. Điều này cho thấy sự thất bại và buộc phát xít Đức phải rút khỏi lãnh thổ Liên Xô.

Chọn đáp án: D

Câu 4

4. Các nước tham gia vào Tuyên ngôn Liên hợp quốc, nơi họp và thời gian diễn ra sự kiện đó là

A. năm 1940, tại Mát-xcơ-va, có 24 quốc gia.

B. năm 1941, tại Niu Oóc, có 25 quốc gia.

c. năm 1942, tại Oa-sinh-tơn, có 26 quốc gia.

D. năm 1943, tại Luân Đôn, có 27 quốc gia

Phương pháp giải:

Xem lại mục III. Chiến tranh lan rộng khắp thế giới (từ tháng 6-1941 đến tháng 11-1942)

Lời giải chi tiết:

     Ngày 1/1/1942, tại Oa-sinh-tơn 26 nước (đứng đầu là Liên Xô, Mỹ, Anh) ra một bản tuyên bố chung gọi là Tuyên ngôn Liên Hợp Quốc.

Chọn đáp án: C

 • Bài 2 trang 89 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 89 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai

 • Bài 3 trang 90 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 90 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai.

 • Bài 4 trang 90 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 90 sách bài tập Lịch sử 11. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô tại Xta-lin-grát có ý nghĩa

 • Bài 5 trang 90 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 90 sách bài tập Lịch sử 11. Cuộc phản công của quân Đồng minh trong giai đoạn cuối

 • Bài 6 trang 91 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 91 sách bài tập Lịch sử 11. Qua bảng so sánh dưới đây, hãy nêu tính chất và hậu quả của Chiến tranh

Quảng cáo
list
close
Gửi bài