Bài 6 trang 55 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 53 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga

* Đối với nước Nga:

- Lật đổ được phong kiến, tư sản.

- Lần đầu tiên nhân dân Nga thực sự làm chủ đất nước và làm chủ vận mệnh của mình.

- Chính quyền: không còn người bóc lột người.

- Giải phóng các dân tộc trong đế quốc Nga.

* Đối với thế giới:

- Phá vỡ trận tuyến của chủ nghĩa tư bản

- Cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của công nhân và phong trào giải phóng dân tộc.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài