Bài 6 trang 50 SBT sử 10

Giải bài tập 6 trang 50 sách bài tập Lịch sử 10. Văn hóa Phục hưng là gì? Nguyên nhân xuất hiện và ý nghĩa

Quảng cáo

Đề bài

Văn hóa Phục hưng là gì? Nêu nguyên nhân xuất hiện và ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Phong trào Văn hóa Phục hưng

Lời giải chi tiết

- Văn hoá Phục hưng là: là phong trào do giai cấp tư sản tiến hành ở Tây Âu vào thế kỉ XVI – XVII, đề xướng văn hóa mới, chống giáo hội phong kiến, dưới danh nghĩa làm sống lại văn hóa tinh thần cổ Hy Lạp – Rô-ma và xây dựng một xã hội dựa trên nhân bản và tự do. Phong trào Văn hóa Phục hưng là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản vào chế độ phong kiến, đề cao giá trị chân chính của con người, đòi quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học kĩ thuật.

- Nguyên nhân xuất hiện:

+ Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế, song chưa có địa vị về xã hội tương ứng. Mặt khác giai cấp tư sản đã đứng lên đấu tranh chống lại Ki-tô với những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến.

+ Giai cấp tư sản, một mặt muốn khôi phục tinh hoa văn hóa xán lạn của quốc gia cổ đại Hy Lạp – Rôma, mặt khác cũng góp phần xây dựng một nền văn hóa mới, đề cao giá trị chân chính của con người, đòi quyền tự do cá nhân.

- Ý nghĩa:

+ Lên án giáo hội Ki-tô, tấn công vào trật tự phong kiến, đề cao tự do, xây dựng thế giới quan tiến bộ.

+ Đây là cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến trên mặt trận văn hóa tư tưởng

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 50 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 50 sách bài tập Lịch sử 10. Em hiểu thế nào là tích luỹ tư bản nguyên thuỷ?

 • Bài 4 trang 49 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 49 sách bài tập Lịch sử 10. Nguyên nhân, điều kiện và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí

 • Bài 3 trang 49 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 49 sách bài tập Lịch sử 10. Tóm tắt các cuộc phát kiến địa lí chính diễn ra hồi cuối thế kỉ XV

 • Bài 2 trang 48 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 48 sách bài tập Lịch sử 10. Nối tên nhân vật ở ô bên trái với nội dung ở ô bên phải cho phù hợp

 • Bài 1 trang 46 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 46 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close