Bài 6 trang 22 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 22 sách bài tập Lịch sử 8. Giải thích đặc điểm của các nước Anh, Pháp, Mĩ, Đức cuối thế kỉ XIX

Quảng cáo

Đề bài

Giải thích đặc điểm của các nước Anh, Pháp, Mĩ, Đức cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ

Lời giải chi tiết

- Đế quốc Anh: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa.

- Đế quốc Pháp: Đế quốc Pháp là "Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi".

- Đế quốc Đức: Đặc điểm của đế quốc Đức là "chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến".

- Đế quốc Mĩ: là xứ sở của những ông vua công nghiệp.

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 21 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 21 sách bài tập Lịch sử 8. Em hãy điền vào bảng sau đây tên 4 nước dẫn đầu thế giới về kinh tế

 • Bài 4 trang 21 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 21 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình kinh tế, chính trị của Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

 • Bài 3 trang 20 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 20 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình kinh tế, chính trị Anh, Pháp cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 • Bài 2 trang 19 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 19 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối ô bên trái với ô bên phải cho phù hợp

 • Bài 1 trang 17 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 17 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close