Bài 5 trang 98 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 98 sách bài tập Lịch sử 10. Nêu nguyên nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến: Nam - Bắc triều

Quảng cáo

Đề bài

Nêu nguyên nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến: Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn và hậu quả của nó.

* Nguyên nhân sâu xa: ...

* Nguyên nhân trực tiếp: ...

- Chiến tranh Nam - Bắc triều: ...

- Chiến tranh Trịnh Nguyễn: ...

- Hậu quả: ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Đất nước bị chia cắt

Lời giải chi tiết

* Nguyên nhân sâu xa: do sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền và tham vọng tranh giành quyền lực của các thế lực phong kiến.

* Nguyên nhân trực tiếp:

- Chiến tranh Nam - Bắc triều:

+ Không chấp nhận chính quyền của họ Mạc, một số quan lại cũ của nhà Lê, đứng đầu là Nguyễn Kim đã họp quân, nêu danh nghĩa “Phù Lê diệt Mạc” nổi dậy ở vùng Thanh Hóa.

+ Thành lập một nhà nước mới gọi là Nam triều để đối lập với họ Mạc ở Thăng Long - Bắc triều.

⟹ Năm 1545, chiến tranh Nam - Bắc triều bùng nổ.

- Chiến tranh Trịnh - Nguyễn:

+ Sau khi Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm tiếp tục sự nghiệp “Phù Lê diệt Mạc”. Để thao túng quyền lực vào tay họ Trịnh, Trịnh Kiểm tìm cách loại trừ phe cánh họ Nguyễn. Lo sợ trước tình hình đó Nguyễn Hoàng (con thứ của Nguyễn Kim) xin vào trấn thủ đất Thuận Hóa.

+ Tại Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng xây dựng cơ nghiệp của họ Nguyễn, trở thành thế lực cát cứ ở Đàng Trong, dần tách khởi sự lệ thuộc với họ Trịnh ở Đàng Ngoài.

⟹ Năm 1627, lo sợ thế lực họ Nguyễn lớn mạnh, chúa Trịnh đem quân đánh vào Thuận Hóa, chiến tranh Trịnh - Nguyễn bùng nổ.

* Hậu quả:

- Làng mạc, gia đình li tán, người chết rất nhiều, hàng vạn người bắt đi lính, di phu.

- Sản xuất nông nghiệp đình trệ, mùa màng bị tàn phá nặng nề, nhất là những năm có thiên tai lớn. Năm 1572, ở Nghệ An "đồng ruộng bỏ hoang, dịch tễ phát sinh, người chết đến quá nửa. Nhân dân đói khổ phiêu bạt, tan tác vào Nam ra Bắc, trong cõi Nghệ An đìu hiu, vắng tanh".

- Cùng với đó, chế độ binh dịch ngày càng đè nặng lên đời sống nhân dân.

- Sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài kéo dài suốt hai thế kỉ đã gây bao đau thương cho dân tộc và tổn hại cho sự phát triển của đất nước.

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 98 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 98 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của vương triều Mạc

 • Bài 3 trang 98 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 98 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền sự kiện lịch sử dân tộc cho phù hợp với mốc thời gian

 • Bài 2 trang 97 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 97 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

 • Bài 1 trang 95 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 95 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close