Bài 5 trang 45 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 45 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của thành thị trung đại.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của thành thị trung đại. Thành thị trung đại có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế, chính trị, xã hội Tây Âu thời kì này?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại

Lời giải chi tiết

- Đặc điểm của thành thị trung đại: Trong thành thị cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân. Họ tập hợp thành phường hội, thương hội và đặt ra những quy chế riêng.

- Vai trò của thành thị trung đại:

+ Kinh tế: Phá vỡ kinh tế tự nhiên, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển.

+ Chính trị: Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền.

+ Xã hội: Mang lại bầu không khí tự do, mở mang tri thức.

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 45 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 45 sách bài tập Lịch sử 10. Lãnh địa phong kiến ở Tây Âu có đặc điểm như thế nào?

 • Bài 3 trang 44 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 44 sách bài tập Lịch sử 10. Quá trình phong kiến hóa là gì? Diễn ra như thế nào?

 • Bài 2 trang 44 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 44 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

 • Bài 1 trang 41 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 41 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close