Bài 2 trang 44 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 44 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô  trước ý đúng hoặc chữ S vào ô  trước ý sai.

☐ Khi tràn vào lãnh thổ Rôma, người Giécman đã đạt đến một trình độ kinh tế, văn hoá hơn hẳn so với người Rôma.

☐ Đế quốc Rôma sụp đổ cũng là lúc chế độ chiếm nô kết thúc và chế độ phong kiến bắt đầu ở Tây Âu.

☐ Kitô giáo là hệ tư tưởng chính thống của các vương quốc phong kiến Tây Âu.

☐ Lãnh địa là đơn vị kinh tế - chính trị cơ bản của chế độ phong kiến tập quyền ở Tây Âu.

☐ Mỗi lãnh địa là một vương quốc riêng, đứng đầu là nhà vua.

☐ Trong giai đoạn phong kiến phân quyền, vua thực chất chỉ là một lãnh chúa lớn.

☐ Thành thị trung đại xuất hiện trong lòng các lãnh địa phong kiến.

☐ Phường hội và thương hội là tổ chức của những người thợ thủ công và thương nhân làm cùng một nghề hoặc buôn bán cùng một loại hàng.

☐ Thành thị góp phần quan trọng trong việc xây dựng chế độ phong kiến tập quyền ở châu Âu.   

☐ Từ thời trung đại, ở Tây Âu đã hình thành các trường đại học lớn như Bôlônhơ (Italia), Oxphớt (Anh), Xoócbon (Pháp),...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu, mục 2. Xã hội phong kiến Tây Âu và mục 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại

Lời giải chi tiết

 S

Khi tràn vào lãnh thổ Rôma, người Giécman đã đạt đến một trình độ kinh tế, văn hoá hơn hẳn so với người Rôma.

 Đ

Đế quốc Rôma sụp đổ cũng là lúc chế độ chiếm nô kết thúc và chế độ phong kiến bắt đầu ở Tây Âu.

 Đ

Kitô giáo là hệ tư tưởng chính thống của các vương quốc phong kiến Tây Âu.

 S

Lãnh địa là đơn vị kinh tế - chính trị cơ bản của chế độ phong kiến tập quyền ở Tây Âu.

 S

Mỗi lãnh địa là một vương quốc riêng, đứng đầu là nhà vua.

 Đ

Trong giai đoạn phong kiến phân quyền, vua thực chất chỉ là một lãnh chúa lớn.

 Đ

Thành thị trung đại xuất hiện trong lòng các lãnh địa phong kiến.

 Đ

Phường hội và thương hội là tổ chức của những người thợ thủ công và thương nhân làm cùng một nghề hoặc buôn bán cùng một loại hàng.

 Đ

Thành thị góp phần quan trọng trong việc xây dựng chế độ phong kiến tập quyền ở châu Âu.   

 Đ

Từ thời trung đại, ở Tây Âu đã hình thành các trường đại học lớn như Bôlônhơ (Italia), Oxphớt (Anh), Xoócbon (Pháp),...

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 44 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 44 sách bài tập Lịch sử 10. Quá trình phong kiến hóa là gì? Diễn ra như thế nào?

 • Bài 4 trang 45 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 45 sách bài tập Lịch sử 10. Lãnh địa phong kiến ở Tây Âu có đặc điểm như thế nào?

 • Bài 5 trang 45 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 45 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của thành thị trung đại.

 • Bài 1 trang 41 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 41 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close