Bài 5 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 5 trang 28 tập bản đồ Sử 11. Điền vào chỗ chấm ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật lịch sử

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát bức ảnh bên, em hãy:

- Điền vào chỗ chấm (…) ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật lịch sử này.

- Nêu những nét chính về công lao đóng góp của nhân vật lịch sử đó

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ (1918-1939)

Lời giải chi tiết

* Những nét chính về công lao đóng góp của M.Gan-đi:

- Gan-đi đã lãnh đạo Đảng Quốc đại. Là một vị lãnh tụ có uy tín và có ảnh hưởng sâu rộng đối với nhân dân Ấn Độ. Ông kêu gọi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng bạo lực.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close