Bài 4 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 28 tập bản đồ Sử 11. Trình bày ngắn gọn cuộc Vạn lí trường chinh

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày ngắn gọn cuộc Vạn lí trường chinh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939)

Lời giải chi tiết

- Từ năm 1930, lãnh đạo Trung Quốc Quốc Dân Đảng là Tưởng Giới Thạch bắt đầu lo ngại trước sự lớn mạnh của Đảng Cộng sản tại căn cứ Giang Tây, nên tập trung sức mạnh vào việc tiêu diệt.

- Để tránh bị tiêu diệt, các lãnh tụ phe cộng sản quyết định đưa quân rút lui lên miền bắc Trung Hoa.

- Cuộc Vạn lý trường chinh với hành trình dài hơn 9.000 cây số, kéo dài từ ngày 16-10-1934 đến ngày 19-10-1935, Hồng quân luôn luôn bị quân của Tưởng Giới Thạch truy kích và phải đương đầu với nhiều khó khăn.

Đây là cuộc hành quân liên tục dài nhất trong lịch sử chiến tranh và xác lập vai trò của Mao Trạch Đông như là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của Cộng sản Trung Quốc. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close