Bài 2 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 27 tập bản đồ Sử 11. Nội chiến Quốc - Cộng diễn ra như thế nào

Quảng cáo

Đề bài

Nội chiến Quốc - Cộng diễn ra như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Chiến tranh Bắc phạt (1926-1927) và Nội chiến Quốc - Cộng (1927-1937)

Lời giải chi tiết

- Nội chiến Quốc - Cộng, diễn ra trong những năm 1927 - 1937.

+ Quân đội Tưởng Giới Thạch đã tổ chức 4 lần vây quét lớn nhằm tiêu diệt căn cứ địa cách mạng của Đảng Cộng sản, nhưng đều bị thất bại. Trong cuộc vây quét lần thứ năm (1933 - 1934), lực lượng cách mạng bị thiệt hại nặng.

+ Tháng 10 - 1934, Hồng quân công nông phải tiến hành cuộc phá vây, rút khỏi căn cứ địa cách mạng, tiến lên phía bắc, trong lịch sử gọi là cuộc Vạn lí trường chinh. Trên đường trường chinh, tại Hội nghị Tuân Nghĩa (tỉnh Quý Châu) tháng 1-1935, Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

+ Tháng 7-1937, giới quân phiệt Nhật phát động cuộc chiến tranh xâm lược, nhằm thôn tính Trung Quốc. Trước áp lực đấu tranh của quần chúng, Quốc dân đảng buộc phải đình chiến, hợp tác với Đảng Cộng sản, thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật. Cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì kháng chiến chống phát xít Nhật.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close