Bài 3 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 27 tập bản đồ Sử 11. Điền vào chỗ chấm ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát bức ảnh trên, em hãy:

- Điền vào chỗ chấm (…) ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật lịch sử này.

- Nêu những nét chính về công lao đóng góp của nhân vật lịch sử đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939)

Lời giải chi tiết

* Công lao đóng góp của Mao Trạch Đông

- Mao Trạch Đông, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa - một trong những nhân vật chính trị nổi bật nhất trong lịch sử hiện đại Trung Quốc.

- Ông là lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc từ tháng 7/1921; là người có công lao to lớn trong việc thống nhất lục địa Trung Quốc và đưa các dân tộc Trung Hoa tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Ông trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kể từ ngày tuyên bố thành lập (1-10-1949).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close