Bài 1 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 27 tập bản đồ Sử 11. Phong trào Ngũ Tứ có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Trung Quốc

Quảng cáo

Đề bài

Phong trào Ngũ Tứ có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Trung Quốc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc

Lời giải chi tiết

* Ý nghĩa: 

- Phong trào Ngũ Tứ đã mở đầu cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở Trung Quốc. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Trung Quốc xuất hiện trên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập.

- Phong trào Ngũ Tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close