Bài 5 trang 148 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 148 sách bài tập Lịch sử 10. Nêu những điểm giống và khác nhau của các nước đế quốc Anh, Pháp,

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những điểm giống và khác nhau của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

- Giống nhau:...

- Khác nhau:...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Các nước Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX và mục 2. Các nước Đức và Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Lời giải chi tiết

Những điểm giống và khác nhau của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX:

- Giống nhau:

Đều có những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc

+ Tập trung sản xuất và tập trung tư bản đến mức tạo thành những tổ chức lũng đoạn.

+ Tư bản tài chính và đầu cơ tài chính

+ Xuất khẩu TB: Là xuất khẩu vốn và kĩ thuật vào các nước đang có nhu cầu phát triển.

+ Hình thành các khối liên minh TB lũng đoạn quốc tế phân chia thị trường thế giới.

+Các cường quốc đế quốc đấu tranh với nhau để phân chia và phân chia lại lãnh thổ thế giới.

- Khác nhau:

Với sự phát triển của nền kinh tế, các nước Anh, Pháp, Mĩ, Đức lần lượt đều bước vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Tuy nhiên, ở mỗi nước, tùy vào điều kiện lịch sử riêng biệt đều mang các đặc điểm riêng. Cụ thể:

1. Mĩ: đế quốc tài chính độc quyền

2. Anh: đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn

3. Pháp: đế quốc cho vay nặng lãi

4. Đức: đế quốc quân phiệt hiếu chiến

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 147 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 6 sách bài tập Lịch sử 10. Nối tên các nước đế quốc tương ứng với thể chế chính trị của nước đó

 • Bài 3 trang 147 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 147 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy đánh dấu x vào các cột bên phải để xác định những thông tin

 • Bài 2 trang 146 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 146 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S

 • Bài 1 trang 145 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 145 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close