Bài 5 trang 131 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 131 sách bài tập Lịch sử 10. Qua nội dung hai bài vừa học, em hãy trình bày sự hiểu biết

Quảng cáo

Đề bài

Qua nội dung hai bài vừa học, em hãy trình bày sự hiểu biết của mình về các khái niệm lịch sử dưới đây:

- Cách mạng tư sản là:   

- Chế độ quân chủ lập hiến là:

- Tầng lớp "quý tộc mới" là:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

Lời giải chi tiết

- Cách mạng tư sản là: cuộc cách mạng của giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản tiến hành cách mạng là để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, xóa bỏ những ảnh hưởng từ chế độ phong kiến.

- Chế độ quân chủ lập hiến là: là chế độ nhà nước vừa có vua vừa có quốc hội, nhưng vua không nắm quyền hành, mọi quyền lực đều nằm trong tay của quốc hội (vua "trị vì" mà không "cai trị").

- Tầng lớp "quý tộc mới" là: tầng lớp quý tộc phong kiến đã tư sản hoá, kinh doanh tư bản chủ nghĩa, xuất hiện ở châu Âu vào TK XVI, mạnh nhất ở Anh, là lực lượng quan trọng lãnh đạo cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII.

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 131 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 131 sách bài tập Lịch sử 10. Vì sao nói cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh

 • Bài 3 trang 131 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 131 sách bài tập Lịch sử 10. Nêu nhận xét của em về bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ

 • Bài 2 trang 130 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 130 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền tiếp nội dung lịch sử phù hợp vào chỗ trống (...)

 • Bài 1 trang 129 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 129 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close