Bài 1 trang 129 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 129 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

1. Trước khi Côlômbô phát hiện ra châu Mĩ, đây vốn là vùng đất

A. Chưa có người cư trú.

B. Có người da đen cư trú.

C. Có những tộc người da trắng cư trú từ rất lâu đời.

D. Của thổ dân da đỏ.

2. 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nằm ở

A. ven bờ Đại Tây Dương.       

B. ven bờ Thái Bình Dương.   

C. ven bờ Ấn Độ Dương

D. ven bờ Bắc Băng Dương.

3. Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỉ XVIII là

A. Miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp, miền Bắc phát triển kinh tế thương nghiệp.

B. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công thương nghiệp.

C. Cả hai miền Nam - Bắc đều có các đồn điền trang trại lớn, sử dụng lao động nô lệ da đen.

D. Cả hai miền có kinh tế lạc hậu

4. Tháng 7 – 1776 diễn ra sự kiện lịch sử nào?

A. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức.

B. Đại hội lục địa lần thứ hai được tổ chức

C. Các đại biểu dự Đại hội lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập

D. Nghĩa quân thắng lớn tại Xa-ra-tô-ga.

5. Ngày 4 - 7 là ngày Quốc khánh của nước Mĩ vì

A. Đó là ngày bùng nổ cuộc chiến tranh của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

B. Đó là ngày Đại hội lục địa thông qua Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh Hợp chúng quốc Mĩ.

C. Đó là ngày cuộc chiến tranh giành độc lập thắng lợi.

D. Đó là ngày nghĩa quân giành được thắng lợi quân sự quyết định buộc thực dân Anh công nhận độc lập ở Bắc Mĩ.

6. Tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh Hợp chúng quốc Mĩ là

A. Gioócgiơ Oasinhtơn.            

B. Môngtexkiơ.                       

C. Giép Phécxơn.

D. Lincôn. 

7. Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc chiến tranh chính nghĩa vì

A. Đã giải phóng được những người nô lệ.

B. Các thuộc địa thoát li khỏi chính quốc Anh.

C. Chống lại ách áp bức của thực dân Anh, thành lập quốc gia độc lập.

D. Xóa bỏ chế độ nô lệ, thống nhất đất nước.

8. Hãy kết nối thời gian ở cột bên trái với nội dung sự kiện lịch sử ở cột bên phải cho phù hợp về cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Thời gian

Nội dung sự kiện lịch sử

1. Năm 1773

2. Tháng 4 – 1775

3. Tháng 10 – 1777

4. Năm 1787

a) Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ.

b) Vụ tấn công ba tàu chở chè của Anh ở Bôxtơn

c) Nghĩa quân chiến thắng ở Xa-ra-tô-ga

d) Hiến pháp của Hợp chúng quốc Mĩ được thông qua.

A. 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d.                

B. 1 – b; 2 – c; 3 – d; 4 – a.               

C. 1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – d

D. 1 – d; 2 – b; 3 – a; 4 – c.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

Lời giải:

Trước khi Côlômbô phát hiện ra châu Mĩ, đây vốn là vùng đất của thổ dân da đỏ.

Chọn: D

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

Lời giải:

13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nằm ở ven bờ Đại Tây Dương.

Chọn: A

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

Lời giải:

Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỉ XVIII là miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công thương nghiệp.

ChọnB

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

Lời giải:

Tháng 7 – 1776 diễn ra sự kiện lịch sử các đại biểu dự Đại hội lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập.

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

Lời giải:

Ngày 4 - 7 là ngày Quốc khánh của nước Mĩ vì đó là ngày Đại hội lục địa thông qua Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh Hợp chúng quốc Mĩ.

Chọn: B

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

Lời giải:

Tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh Hợp chúng quốc Mĩ là Giép Phécxơn.

Chọn: C

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

Lời giải:

Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc chiến tranh chính nghĩa vì chống lại ách áp bức của thực dân Anh, thành lập quốc gia độc lập.

Chọn: C

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ và mục 3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

Lời giải: 

1. Năm 1773 -> b) Vụ tấn công ba tàu chở chè của Anh ở Bôxtơn

2. Tháng 4 - 1775 -> a) Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ.

3. Tháng 10 - 1777 -> c) Nghĩa quân chiến thắng ở Xa-ra-tô-ga

4. Năm 1787 -> d) Hiến pháp của Hợp chúng quốc Mĩ được thông qua.

Chọn: C

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 130 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 130 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền tiếp nội dung lịch sử phù hợp vào chỗ trống (...)

 • Bài 3 trang 131 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 131 sách bài tập Lịch sử 10. Nêu nhận xét của em về bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ

 • Bài 4 trang 131 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 131 sách bài tập Lịch sử 10. Vì sao nói cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh

 • Bài 5 trang 131 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 131 sách bài tập Lịch sử 10. Qua nội dung hai bài vừa học, em hãy trình bày sự hiểu biết

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close