Giải bài 5 trang 13 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2

Cho đồ thị hàm số \(y = ax\) đi qua điểm \(A\left( {2; - 4} \right)\). a) Xác định hệ số a.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Cho đồ thị hàm số \(y = ax\) đi qua điểm \(A\left( {2; - 4} \right)\).

a) Xác định hệ số a.

b) Tìm tọa độ của điểm thuộc đồ thị có hoành độ bằng \( - 3\).

c) Tìm tọa độ của điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng \( - 2\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về hàm số bậc nhất để làm:

a) Thay tọa độ của điểm A vào hàm số để tìm a.

b) Thay hoành độ của điểm thuộc đồ thị hàm số (tức là \(x =  - 3\)) để tìm tung độ của điểm đó.

c) Thay tung độ của điểm thuộc đồ thị hàm số (tức là \(y =  - 2\)) để tìm hoành độ của điểm đó.

Lời giải chi tiết

a) Vì đồ thị hàm số \(y = ax\) đi qua điểm \(A\left( {2; - 4} \right)\) nên \( - 4 = 2.a\), suy ra \(a =  - 2\)

Khi đó, hàm số cần tìm là: \(y =  - 2x\)

b) Vì đồ thị hàm số \(y =  - 2x\) đi qua điểm có hoành độ bằng \( - 3\) nên ta có:

\(y = \left( { - 2} \right)\left( { - 3} \right) = 6\). Vậy tọa độ điểm cần tìm là: (-3; -6)

c) Vì đồ thị hàm số \(y =  - 2x\) đi qua điểm có tung độ bằng \( - 2\) nên ta có:

\( - 2 = \left( { - 2} \right)x\), suy ra \(x = 1\). Vậy tọa độ điểm cần tìm là: (1; -2)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close