Giải bài 3 trang 13 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2

Tìm giao điểm của đường thẳng d: \(y = 2 - 4x\). a) Với trục tung. b) Với trục hoành.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Tìm giao điểm của đường thẳng d: \(y = 2 - 4x\).

a) Với trục tung.

b) Với trục hoành.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm giao điểm của đường thẳng d: \(y = 2 - 4x\).

a) Với trục tung.

b) Với trục hoành.

Lời giải chi tiết

a) Giao điểm của đường thẳng \(y = 2 - 4x\) với trục tung là điểm có hoành độ bằng 0. Khi đó ta có: \(y = 2 - 4.0 = 2\)

Vậy tọa độ giao điểm của đường thẳng \(y = 2 - 4x\) với trục tung là (0; 2).

b) Giao điểm của đường thẳng \(y = 2 - 4x\) với trục hoành là điểm có tung độ bằng 0.

Khi đó ta có: \(0 = 2 - 4x\), suy ra \(x = \frac{1}{2}\)

Vậy tọa độ giao điểm của đường thẳng \(y = 2 - 4x\) với trục hoành là \(\left( {\frac{1}{2};0} \right)\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close