Giải bài 4 trang 13 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2

Xác định hệ số a của hàm số \(y = ax\), biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm: a) M (3; 9); b) N (-4;1).

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Xác định hệ số a của hàm số \(y = ax\), biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm:

a) M (3; 9);

b) N (-4;1).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay tọa độ của của điểm thuộc đồ thị hàm số vào hàm số để tìm a. 

Lời giải chi tiết

a) Vì điểm M (3; 9) thuộc đồ thị hàm số \(y = ax\) nên ta có: \(9 = 3a,\) suy ra \(a = 3\)

b) Vì điểm N (-4;1) thuộc đồ thị hàm số \(y = ax\) nên ta có: \(1 = \left( { - 4} \right)a,\) suy ra \(a = \frac{{ - 1}}{4}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close