Bài 5 trang 118 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 118 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao nói cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao nói cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Lời giải chi tiết

Cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam, làm nảy sinh những lực lượng xã hội mới như:

- Những giai cấp, tầng lớp cũ phân hóa như: địa chủ, nông dân.

- Giai cấp, tầng lớp mới ra đời như: công nhân, tư sản, tiểu tư sản.

Các giai cấp, tầng lớp trong xã hội chính là điều kiện bên trong để tiếp thu những luồng tư tưởng mới, chuẩn bị cho một cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới.

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 117 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 117 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào bảng dưới đây về các giai cấp và tầng lớp trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

 • Bài 3 trang 116 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 116 sách bài tập Lịch sử 11. Điền những nội dung thích hợp vào bảng sau đây để thấy được những biến chuyển trong cơ cấu xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

 • Bài 2 trang 116 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 116 sách bài tập Lịch sử 11. Tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đối với nền kinh tế Việt Nam

 • Bài 1 trang 114 SBT sử 11

  Giải bài 1 trang 114 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close