Giải bài 4.7 trang 50 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm độ dài x, y trong hình vẽ dưới đây:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Tìm độ dài x, y trong hình vẽ dưới đây:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Sử dụng kiến thức về đường trung bình của tam giác để tìm x: Đường trung bình của tam giác song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

b) Sử dụng kiến thức về đường trung bình của tam giác để tìm y: Trong một tam giác, nếu một đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh và song song với cạnh thứ hai thì nó đi qua trung điểm cạnh thứ ba. 

Lời giải chi tiết

a) Vì M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC nên MN là đường trung bình của tam giác ABC. Do đó, \(MN = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}.10 = 5\) (tính chất đường trung bình trong tam giác) hay \(x = 5\)

b) Ta có: \(HI \bot NP,MN \bot NP\) nên HI//MN

Tam giác MNP có: HI//MN, I là trung điểm của PN nên H là trung điểm của MP. Do đó, \(HP = HM = 5\) hay \(y = 5\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close