Giải bài 4.10 trang 50 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi D’, E, F, G lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác D’EFG là hình gì? Vì sao?

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi D’, E, F, G lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác D’EFG là hình gì? Vì sao? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác, tính chất hình chữ nhật, dấu hiệu nhận biết hình thoi.

Lời giải chi tiết

Xét ∆ABC có: D’, E lần lượt là trung điểm của AB và BC nên D’E là đường trung bình của ∆ABC.

Suy ra \(D'E = \frac{1}{2}AC\) tính chất đường trung bình của tam giác).

Tương tự \(GF = \frac{1}{2}AC;D'G = \frac{1}{2}BD;EF = \frac{1}{2}BD\)(tính chất đường trung bình của tam giác).

Mà ABCD là hình chữ nhật nên AC = BD nên D’E = EF = FG = GD’ nên tứ giác DEFG là hình thoi.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close