Giải bài 4.4 trang 48 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho Hình 5.6. Chứng minh rằng AB//KI

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Cho Hình 5.6. Chứng minh rằng AB//KI

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về định lí Thalès đảo để chứng minh AB//KI: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

Lời giải chi tiết

Tam giác HIK có: \(\frac{{AH}}{{AK}} = \frac{{HB}}{{BI}} = \frac{5}{2}\) nên theo định lí Thalès đảo ta có: AB//KI

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close