Giải bài 4.2 trang 47 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm độ dài x trong các hình vẽ sau (H.5.4)

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Tìm độ dài x trong các hình vẽ sau (H.5.4)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về định lí Thalès để tính x: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Lời giải chi tiết

a) Tam giác ABC có: PQ//BC nên theo định lí Thalès ta có: \(\frac{{AP}}{{BP}} = \frac{{AQ}}{{QC}}\)

\(\frac{5}{{3,5}} = \frac{4}{x}\) nên \(x = \frac{{4.3,5}}{5} = 2,8\)

b) Tam giác MNP có: FE//NM nên theo định lí Thalès ta có: \(\frac{{EP}}{{EM}} = \frac{{FP}}{{NF}}\)

\(\frac{x}{{10,5}} = \frac{{24 - 15}}{{15}}\) nên \(x = \frac{{10,5.9}}{{15}} = 6,3\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close