Giải bài 4.1 trang 47 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:

a) \(HK = 3cm\) và \(MN = 9cm\);

b) \(AB = 36cm\) và \(PQ = 12dm\);

c) \(EF = 1,5m\) và \(GH = 30cm\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về tỉ số của hai đoạn thẳng để viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng: Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(\frac{{HK}}{{MN}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}\).

b) Ta có: \(PQ = 12dm = 120cm\). Do đó, \(\frac{{AB}}{{PQ}} = \frac{{36}}{{120}} = \frac{3}{{10}}\).

c) Ta có: \(EF = 1,5m = 150cm\). Do đó, \(\frac{{EF}}{{GH}} = \frac{{150}}{{30}} = 5\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close