Giải bài 4 trang 81 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) \({x^3} + {y^3} + 5x + 5y\); b) \(16{x^2} + 8xy + {y^2} - 4{x^2}\).

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) \({x^3} + {y^3} + 5x + 5y\);

b) \(16{x^2} + 8xy + {y^2} - 4{x^2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích đa thức trên bằng cách sử dụng phương pháp nhóm hạng tử, hằng đẳng thức và đặt nhân tử chung.

Lời giải chi tiết

a) \({x^3} + {y^3} + 5x + 5y = \left( {x + y} \right)\left( {{x^2} - xy + {y^2}} \right) + 5\left( {x + y} \right) = \left( {x + y} \right)\left( {{x^2} - xy + {y^2} + 5} \right)\);

b) \(16{x^2} + 8xy + {y^2} - 4{x^2} = {\left( {4x + y} \right)^2} - {\left( {2x} \right)^2} = \left( {4x + y - 2x} \right)\left( {4x + y + 2x} \right)\) \( = \left( {2x + y} \right)\left( {6x + y} \right)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close