Bài 4 trang 36 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 36 sách bài tập Lịch sử 10. Từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVIII là giai đoạn phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chứng minh: Từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVIII là giai đoạn phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Lời giải chi tiết

Từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVIII là giai đoạn phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á vì:

+ Kinh tế, cung cấp một lượng lớn lúa gạo, sản phẩm thủ công (vải đồ sứ, chế phẩm kim khí …), nhiều nước trên Thế giới đến buôn bán.

+ Chính trị, tổ chức bộ máy chặt chẽ kiện toàn từ Trung ương đến địa phương.

+ Văn hóa, các dân tộc Đông Nam Á xây dựng được một nền văn hóa riêng của mình với những nét độc đáo.

Loigiaihay.com

  • Bài 3 trang 36 SBT sử 10

    Giải bài tập 3 trang 36 sách bài tập Lịch sử 10. Các giai đoạn phát triển của các quốc gia Đông Nam Á

  • Bài 2 trang 36 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 36 sách bài tập Lịch sử 10. Điều kiện tự nhiên ở Đông Nam Á có thuận lợi và khó khăn gì

  • Bài 1 trang 34 SBT sử 10

    Giải bài tập 1 trang 34 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài