Bài 3 trang 36 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 36 sách bài tập Lịch sử 10. Các giai đoạn phát triển của các quốc gia Đông Nam Á

Quảng cáo

Đề bài

Hãy hoàn thành bảng hệ thống sau về các giai đoạn phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ khi hình thành đến thế kỉ XIX.

Niên đại

Đặc điểm nổi bật

Tên các quốc gia tiêu biểu

Khoảng 10 thế kỉ đầu công nguyên

Hình thành các quốc gia cổ

Âu Lạc, Champa, Phù Nam, Chân Lạp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ giữa thế kỉ XIX

Bị biến thành thuộc địa của các nước thực dân

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á và mục 2.Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Lời giải chi tiết

Niên đại

Đặc điểm nổi bật

Tên các quốc gia tiêu biểu

Khoảng 10 thế kỉ đầu công nguyên

Hình thành các quốc gia cổ

Âu Lạc, Champa, Phù Nam, Chân Lạp

Từ thế kỷ VII đến X

Đã hình thành một số quốc gia phong kiến dân tộc

- Vương quốc Campuchia của người Khơ me

- Vương quốc của người Môn và người Miến ở hạ lưu sông Mê Nam

- Vương quốc của người Inđônêxia ở Xumatra và Giava,...

Từ thế kỷ X đền XVIII

Thời kì phát triển, thịnh đạt

- Vương triều Mô-giô-pa-hít, Đại Việt, Champa, Campuchia, Paga, Su-khô-thay, Lan Xang

 

Sau thế kỷ XVIII

Giai đoạn suy thoái

Hầu hết các quốc gia Đông Nam Á

Từ giữa thế kỉ XIX

Bị biến thành thuộc địa của các nước thực dân

Hầu hết các quốc gia Đông Nam Á

Loigiaihay.com

  • Bài 4 trang 36 SBT sử 10

    Giải bài tập 4 trang 36 sách bài tập Lịch sử 10. Từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVIII là giai đoạn phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

  • Bài 2 trang 36 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 36 sách bài tập Lịch sử 10. Điều kiện tự nhiên ở Đông Nam Á có thuận lợi và khó khăn gì

  • Bài 1 trang 34 SBT sử 10

    Giải bài tập 1 trang 34 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài