Bài 4 trang 140 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 140 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền dấu x vào 3 cột bên phải sao cho đúng với cuộc cách mạng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền dấu x vào 3 cột bên phải sao cho đúng với cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh, Pháp và Đức thế kỉ XVIII - XIX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh và mục 2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 140 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 140 sách bài tập Lịch sử 10. Sự kiện nào chứng tỏ xã hội loài người chuyển từ nền văn minh

 • Bài 3 trang 139 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 139 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền thời gian phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng dưới đây

 • Bài 2 trang 139 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 139 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước ý sai

 • Bài 1 trang 138 SBT sử 10

  Giải bài tập 1 trang 138 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close