Giải bài 3.1 trang 32 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Chứng minh rằng cả bốn góc của một tứ giác không thể đều là góc nhọn, không thể đều là góc tù

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng cả bốn góc của một tứ giác không thể đều là góc nhọn, không thể đều là góc tù

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định lý tổng các góc của một tứ giác: tổng các góc của một tứ giác bằng \(360^\circ \)

Lời giải chi tiết

Vì tổng bốn góc của tứ giác bằng \(360^\circ \), nên:

• Nếu cả bốn góc của tứ giác đều bé hơn \(90^\circ \) thì tổng của chúng bé hơn \(360^\circ \) điều này vô lí.

• Nếu cả bốn góc của tứ giác đều lớn hơn \(90^\circ \) thì tổng của chúng lớn hơn \(360^\circ \), điều này vô lí.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close