Bài 3 trang 68 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 68 sách bài tập Lịch sử 11. Nước Đức đã tìm lối thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế như thế nào

Quảng cáo

Đề bài

Nước Đức đã tìm lối thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) như thế nào? Hãy nêu những chính sách về chính trị, kinh tế của nước Đức để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Nước Đức trong những năm 1929-1939

Lời giải chi tiết

* Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng giai cấp tư sản Đức thay vì thực hiện những cải cách đã chuyển sang quân sự triệt để nền kinh tế và đi đến thiết lập chính quyền phát xít.

- Chính trị:

- Để đối phó lại khủng hoảng, giai cấp tư sản cầm quyền quyết định đưa Hit-le thủ lĩnh Đảng Quốc xã Đức lên nắm chính quyền.

- Đứng đầu Đảng Quốc xã là Hít le:

+ Công khai tuyên truyền tư tưởng phục thù cho nước Đức.

+ Chống cộng sản đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật và phân biệt chủng tộc.

+ Phát xít hoá bộ máy nhà nước

+ Thiết lập nền chuyên chính độc tài do Hit-le làm thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối.

+ Công khai khủng bố của Đảng phái dân chủ tiến bộ, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật.

+ Thủ tiêu nền cộng hòa Viama, thiết lập nền chuyên chính độc tài do Hit-le làm thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối.

- Kinh tế:

+ Tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung mệnh lệch, phục vụ nhu cầu quân sự.

+ Thành lập Hội đồng kinh tế(7-1933), phục hồi công nghiệp, nhất là công nghiệp quân sự, giao thông vận tải, giải quyết thất nghiệp…

Loigiaihay.com

  • Bài 4 trang 68 SBT sử 11

    Giải bài 4 trang 68 sách bài tập Lịch sử 11. Biểu hiện chứng tỏ đến năm 1938, nước Đức đã trở thành

  • Bài 2 trang 67 SBT sử 11

    Giải bài 2 trang 67 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai

  • Bài 1 trang 66 SBT sử 11

    Giải bài 1 trang 66 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Quảng cáo
close