Bài 2 trang 67 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 67 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô  trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai.

☐ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) nổ ra trước tiên ở Đức do phát xít Đức chạy đua vũ trang, tập trung phát triển công nghiệp quân sự. 

☐ Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, các nước Anh, Pháp, Mĩ đã tiến hành cải cách kinh tế, xã hội để duy trì sự phát triển của chủ nghĩa tư.

☐ Các nước Đức, l-ta-li-a, Nhật Bản chọn con đường phát xít hoá thể chế chính trị như một lối thoát nhằm đẩy lùi cuộc khủng hoảng.

☐ Tháng 3-1933, Đảng Cộng sản Đức tuyên bố ra hoạt động công khai.

☐ Tháng 10-1933, nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên.

☐ Năm 1934, Hít-le tự xưng là Quốc trưởng, thủ tiêu nền Cộng hoà Vaima.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Nước Đức trong những năm 1918-1929 và mục II. Nước Đức trong những năm 1929-1939

Lời giải chi tiết

* Câu đúng là: 

☒ Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, các nước Anh, Pháp, Mĩ đã tiến hành cải cách kinh tế, xã hội để duy trì sự phát triển của chủ nghĩa tư.

☒ Các nước Đức, l-ta-li-a, Nhật Bản chọn con đường phát xít hoá thể chế chính trị như một lối thoát nhằm đẩy lùi cuộc khủng hoảng.

☒ Tháng 3-1933, Đảng Cộng sản Đức tuyên bố ra hoạt động công khai.

☒ Tháng 10-1933, nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên.

☒ Năm 1934, Hít-le tự xưng là Quốc trưởng, thủ tiêu nền Cộng hoà Vaima

* Câu sai là: 

☒ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) nổ ra trước tiên ở Đức do phát xít Đức chạy đua vũ trang, tập trung phát triển công nghiệp quân sự. 

Loigiaihay.com


  • Bài 3 trang 68 SBT sử 11

    Giải bài 3 trang 68 sách bài tập Lịch sử 11. Nước Đức đã tìm lối thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế như thế nào

  • Bài 4 trang 68 SBT sử 11

    Giải bài 4 trang 68 sách bài tập Lịch sử 11. Biểu hiện chứng tỏ đến năm 1938, nước Đức đã trở thành

  • Bài 1 trang 66 SBT sử 11

    Giải bài 1 trang 66 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Quảng cáo
close