Bài 1 trang 66 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 66 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã

A. không tác động, ảnh hưởng gì đến nước Đức.

B. tạo điều kiện cho nền công nghiệp nước Đức phát triển nhanh chóng.

C. giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Đức, làm cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Đức ngày càng trầm trọng.

D. làm cho phong trào công nhân Đức phát triển nhanh chóng.

2. Để thoát ra cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933), giới cầm quyền Đức đã

A. thực hiện các quyền tự do dân chủ trong xã hội.

B. tập trung sản xuất, thâu tóm các ngành kinh tế chính.

C. tuyên truyền, kích động chủ nghĩa phục thù, chủ nghĩa chống cộng, phân biệt chủng tộc, phát xít hoá bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.

D. thành lập Mặt trận Nhân dân chống chủ nghĩa phát xít.

3. Hít-le làm Thủ tướng Đức và thành lập chính phủ mới

A. tháng 1-1933.                                  

B. tháng 3-1933.

C. tháng 5-1933                                   

D. tháng 7-1933.

4. Nền công nghiệp Đức trong những năm 1933 - 1939 đứng hàng

A. thứ nhất châu Âu, vượt qua cả Anh, Pháp và l-ta-li-a.

B. thứ hai châu Âu, sau Anh.

C. thứ ba châu Âu, sau Anh, Pháp.

D. thứ tư châu Âu, sau Anh, Pháp, l-ta-li-a.

5 . Nền công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Đức trong thời kì 1933 - 1939 là

A. công nghiệp quân sự.                           

B. công nghiệp giao thông vận tải.

C. công nghiệp nhẹ.

D. công nghiệp nặng.

6. Chính sách phản động về kinh tế của Hít-le thể hiện ở việc

A. Tập trung phát triển nông nghiệp

B. Đầu tư chủ yếu vào công nghiệp chế tạo máy móc

C. Quân sự hóa nền kinh tế để chuẩn bị chiến tranh, tăng cường khống chế toàn bộ nền kinh tế của chính quyền phát xít

D. Tăng cường khai thác khoáng sản, lấy nguyên liệu chế tạo vũ khí

7. Chính sách phản động về chính trị của Hít-le thể hiện

A. Mục tiêu thiết lập nền chuyên chính độc tài khủng bố công khai, lật đổ nền Cộng hòa Vaima

B. Dung túng các tổ chức khủng bố

C. Thiết lập nhiều nhà tù

D. Phá hoại các di tích lịch sử và văn hóa

8. Chính sách đối ngoại về phản động của Hít-le thể hiện ở

A. Dựa vào Mĩ để phát triển kinh tế và quân sự

B. Liên kết với I-ta-li-a để phát triển lực lượng

C. Tăng cường lực lượng quân sự, có chính sách đối ngoại hiếu chiến với châu Âu và thế giới; đe doạ nền hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới

D. Kí kết một số hiệu ước với các nước tư bản châu Âu và Liên Xô về hợp tác kinh tế.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục II. Nước Đức trong những năm 1929-1939

Lời giải: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã giáng đòn năng nề vào nền kinh tế Đức.

Chọn C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục II. Nước Đức trong những năm 1929-1939

Lời giải: Đứng đầu Đảng Quốc xã là Hít-le, ra sức tuyên truyền, kích động chủ nghĩa phục thù, chống cộng sản và phân biệt chủng tộc, chủ trương phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.

Chọn C

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục II. Nước Đức trong những năm 1929-1939

Lời giải: Ngày 30-1-1933, Tổng thống Hin-đen-bua chỉ định Hít-le làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới, mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức.

Chọn A

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục II. Nước Đức trong những năm 1929-1939

Lời giải: Nền kinh tế Đức đã thoát khỏi khủng hoảng. Năm 1938, tổng sản lượng công nghiệp của Đức tăng 28% so với giai đoạn trước khủng hoảng và đứng thứ nhất châu Âu, vượt qua cả Anh, Pháp và l-ta-li-a.

Chọn A

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục II. Nước Đức trong những năm 1929-1939

Lời giải: Chính quyền phát xít tiến hành tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự.

+ Các ngành công nghiệp dần dần được phục hồi và hoạt động hết sức khẩn trương, đặc biệt là công nghiệp quân sự.

+ Các ngành giao thông vận tải, xây dựng đường xá được tăng cường để giải quyết nạn thất nghiệp và phục vụ nhu cầu quân sự

Chọn A

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục II. Nước Đức trong những năm 1929-1939

Lời giải: Chính sách phản động về kinh tế của Hít-le thể hiện ở việc:  Quân sự hóa nền kinh tế để chuẩn bị chiến tranh, tăng cường khống chế toàn bộ nền kinh tế của chính quyền phát xít.

Chọn C

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục II. Nước Đức trong những năm 1929-1939

Lời giải: Từ năm 1933, Chính phủ Hít-le ráo riết thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng cộng sản Đức.

Năm 1934, Tổng thống Hin-đne-bua qua đời, Hít-le tuyên bố hủy bỏ Hiến pháp Vaima, tự xưng là Quốc trưởng suốt đời. Nền Cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ.

Chọn A

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nước Đức trong những năm 1933-1939

Lời giải: Chính quyền Hít-le tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh.

Năm 1935, Hít-le ban hành lệnh tổng động viên, tuyên bố thành lập đội quân thường trực và bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự ở châu Âu.

- Đến năm 1938, với đội quân 1 500 000 người cùng 30 000 xe tăng và khoảng 4 000 máy bay, nước Đức đã trở thành một trại lính khổng lồ, chuẩn bị tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược.

Chọn C

Loigiaihay.com

 

  • Bài 2 trang 67 SBT sử 11

    Giải bài 2 trang 67 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai

  • Bài 3 trang 68 SBT sử 11

    Giải bài 3 trang 68 sách bài tập Lịch sử 11. Nước Đức đã tìm lối thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế như thế nào

  • Bài 4 trang 68 SBT sử 11

    Giải bài 4 trang 68 sách bài tập Lịch sử 11. Biểu hiện chứng tỏ đến năm 1938, nước Đức đã trở thành

Quảng cáo
close