Bài 3 trang 40 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 40 sách bài tập Lịch sử 10. Nét đặc sắc của văn hoá Campuchia và văn hoá Lào thể hiện

Quảng cáo

Đề bài

Nét đặc sắc của văn hoá Campuchia và văn hoá Lào thể hiện như thế nào?

Văn hóa Campuchia

Văn hóa Lào

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Vương quốc Cam-pu-chia và mục 2. Vương quốc Lào

Lời giải chi tiết

Văn hóa Campuchia

Văn hóa Lào

+ Sáng tạo ra những chữ viết của riêng mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết với những câu chuyện có giá trị nghệ thuật.

+ Kiến trúc nổi tiếng nhất là quần thế kiến trúc Ăng-co.

 

+ Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết của Cam-pu-chia và Mi-an-ma.

+ Đời sống văn hoá của người Lào rất phong phú, hồn nhiên. Người Lào có rất nhiều lễ hội.

+ Kiến trúc: xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo điển hình là tháp Thạt Luổng ở Viêng Chăn.

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 39 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 39 sách bài tập Lịch sử 10. Các giai đoạn phát triển của Vương quốc Campuchia, Vương quốc Lào

  • Bài 1 trang 37 SBT sử 10

    Giải bài tập 1 trang 37 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close