Bài 1 trang 37 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 37 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

Quảng cáo

Đề bài

1. Điểm tự nhiên nổi bật của Campuchia là 

A. nằm trên một cao nguyên rộng lớn.

B. nằm trọn trong đồng bằng ở hạ lưu sông Mê Nam

C. địa hình Campuchia giống như một lòng chảo khổng lồ.

D. cả A, B, C đều đúng.

2. Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là

A. người Campuchia. 

B. người Khơme

C. người Chân Lạp

D. người Thái

3. Vương quốc Campuchia được hình thành từ

A. thế kỉ V

B. thế kỉ VI

C. thế kỉ IX

D. thế kỉ XIII

4. Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nền văn hoá nào?

A. Văn hoá của người Việt.

B. Văn hoá Ấn Độ.

C. Văn hoá Trung Quốc.

D. Văn hoá Thái.

5. Thời kì phát triển nhất của Vương quốc Campuchia là

A. thời kì kinh đô Campuchia đóng ở Ăngco (802 - 1432).

B. thời kì trị vì của vua Giayavácman II (1181 - 1201).

C. thế kỉ XIII.

D. từ khi kinh đô chuyển về Phnôm Pênh (1432 - cuối thế kỉ XIX).

6. Nền văn hoá của người Khơme phát triển đạt nhiều thành tựu rực rỡ, ngoại trừ

A. sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của người Ấn Độ.

B. xây dựng những cung điện nguy nga, lộng lẫy.

C. sáng tạo ra những kiến trúc đền, tháp nổi tiếng.

D. sáng tạo nền văn học dân gian, văn học viết rất phong phú.

7. Đặc điểm tự nhiên nào ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự hình thành và phát triển của Vương quốc Lào?

A. Một dải đồng bằng tuy hẹp nhưng vô cùng màu mỡ.

B. Dãy Trường Sơn hùng vĩ ở biên giới phía Đông.

C. Dòng sông Mê Công chảy qua nước Lào.

D. Địa hình đất nước chia làm hai miền miền đồi núi và miền đồng bằng thấp.

8. Tộc người chiếm đa số ở Lào là

A. Lào Thơng.             C. Lào Lùm.

B. Khơme.                   D. Chăm

9. Chủ nhân của những chum đá nổi tiếng ở Lào là

A. người Khơme.

B. người Lào Lùm.

C. người Lào Thơng.

D. người Môn cổ.

10. Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước Lan Xang là

A. Khún Bolom.

B. Pha Ngừm.

C. Xulinha Vôngxa.

D. Chậu A Nụ.

11. Vương quốc Lan Xang phát triển nhất dười thời vua

A. Khún Bolom.

B. Pha Ngừm.

C. Xulinha Vôngxa.

D. Thào Thèng Khăm.

12. Ý nào không phản ánh đúng tình hình Vương quốc Lan Xang trong giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất (từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII) ?

A. Là quốc gia cường thịnh nhất trong khu vực Đông Nam Á.

B. Tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện và củng cố vững chắc, có quân đội hùng mạnh

C. Đất nước có nhiều sản vật, có quan hệ buôn bán với nhiều nước, kể cả người châu Âu.

D. Luôn giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giếng, nhưng cũng cương quyết trong việc chống xâm lược.

13. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến Vương quốc Lào suy yếu là

A. mâu thuẫn trong hoàng tộc, đất nước bị phân liệt.

B. phải đương đầu với cuộc xâm lược của người Xiêm.

C. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào.

D. Tình trạng khủng hoảng chu kì của các vương quốc trong khu vực.

14. Văn hoá Lào chịu ảnh hưởng sâu sắc của

A. văn hoá Thái.            

B. văn hoá Khơme.

C. văn hoá Trung Quốc.

D. văn hoá Ấn Độ

15. Thạt Luổng, công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào thuộc tôn giáo nào?

A. Hinđu giáo.

B. Phật giáo.

C. Hồi giáo. 

D. Bà La Môn giáo.

16. Nét nổi bật nhất của văn hoá Lào và văn hoá Campuchia là

A. đều chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ.

B. đều có hệ thống chữ viết riêng.

C. biết tiếp thu sáng tạo những thành tựu văn hoá từ bên ngoài, kết hợp với nét truyền thống của văn hoá bản địa để xây dựng nến văn hoá riêng rất đặc sắc.

D. có nhiều công trình kiến trúc đền, tháp rất nổi tiếng.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Vương quốc Cam-pu-chia

Lời giải:

Điểm tự nhiên nổi bật của Campuchia là địa hình Campuchia giống như một lòng chảo khổng lồ.

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Vương quốc Cam-pu-chia

Lời giải:

Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là người Khơme

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Vương quốc Cam-pu-chia

Lời giải:

Vương quốc Campuchia được hỉnh thành từ thế kỉ VI

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Vương quốc Cam-pu-chia

Lời giải:

Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nền văn hoá Ấn Độ.

Chọn: B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 1. Vương quốc Cam-pu-chia

Lời giải:

Thời kì phát triển nhất của Vương quốc Campuchia là thời kì kinh đô Campuchia đóng ở Ăngco (802 - 1432).

Chọn: A

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương quốc Lào

Lời giải:

Nền văn hoá của người Khơme phát triển đạt nhiều thành tựu rực rỡ: sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của người Ấn Độ, sáng tạo ra những kiến trúc đền, tháp nổi tiếng, sáng tạo nền văn học dân gian, văn học viết rất phong phú.

Chọn: B

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương quốc Lào

Lời giải:

Đặc điểm tự nhiên nào ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự hình thành và phát triển của Vương quốc Lào là dòng sông Mê Công chảy qua nước Lào.

Chọn: C

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương quốc Lào

Lời giải:

Tộc người chiếm đa số ở Lào là Lào Thơng.  

Chọn: A

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương quốc Lào

Lời giải:

Chủ nhân của những chum đá nổi tiếng ở Lào là người Lào Thơng.

Chọn: C

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương quốc Lào

Lời giải:

Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước Lan Xang là Pha Ngừm.  

Chọn: B

Câu 11

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương quốc Lào

Lời giải:

Vương quốc Lan Xang phát triển nhất dười thời vua Xulinha Vôngxa.

Chọn: C

Câu 12

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương quốc Lào

Lời giải:

Tình hình Vương quốc Lan Xang trong giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất (từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII) là: tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện và củng cố vững chắc, có quân đội hùng mạnh, đất nước có nhiều sản vật, có quan hệ buôn bán với nhiều nước, kể cả người châu Âu, luôn giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng, nhưng cũng cương quyết trong việc chống xâm lược.

Chọn: A

13

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương quốc Lào

Lời giải:

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến Vương quốc Lào suy yếu là mâu thuẫn trong hoàng tộc, đất nước bị phân liệt thành ba tiểu quốc đối địch nhau.

Chọn: A

Câu 14

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương quốc Lào

Lời giải:

Văn hoá Lào chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá Ấn Độ

Chọn: D

Câu 15

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương quốc Lào

Lời giải:

Thạt Luổng, công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào thuộc tôn giáo Phật giáo.  

Chọn: B

Câu 16

Phương pháp: Xem lại mục 2. Vương quốc Lào

Lời giải:

Nét nổi bật nhất của văn hoá Lào và văn hoá Campuchia là biết tiếp thu sáng tạo những thành tựu văn hoá từ bên ngoài, kết hợp với nét truyền thống của văn hoá bản địa để xây dựng nến văn hoá riêng rất đặc sắc.

Chọn: C

Loigiaihay.com

 

  • Bài 2 trang 39 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 39 sách bài tập Lịch sử 10. Các giai đoạn phát triển của Vương quốc Campuchia, Vương quốc Lào

  • Bài 3 trang 40 SBT sử 10

    Giải bài tập 3 trang 40 sách bài tập Lịch sử 10. Nét đặc sắc của văn hoá Campuchia và văn hoá Lào thể hiện

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close