Bài 3 trang 152 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 152 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô ☐ trước câu sai.

☐ Mác đỗ tiến sĩ năm 23 tuổi.

☐ Ăng-ghen chuyển sang sống ở Anh năm 1842.

☐ Biên niên Pháp - Đức là tác phẩm lịch sử nổi tiếng của Mác.

☐ Mác và Ăng-ghen liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa khi sống và hoạt động tại Pháp.

☐ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng Lời kêu gọi nhân dân các nước đoàn kết lại.

☐ Mục đích của tổ chức Đồng minh những người cộng sản là "... lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ...

☐ "Sự khốn cùng của triết học" do Ăng-ghen hoàn thành năm 1847.

☐ "Tư bản" là bộ sách nổi tiếng của Mác và Ăng-ghen.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ph. Ăng-ghen

Lời giải chi tiết

Đ Mác đỗ tiến sĩ năm 23 tuổi.

Đ Ăng-ghen chuyển sang sống ở Anh năm 1842.

S Biên niên Pháp - Đức là tác phẩm lịch sử nổi tiếng của Mác.

S Mác và Ăng-ghen liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa khi sống và hoạt động tại Pháp

Đ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng Lời kêu gọi nhân dân các nước đoàn kết lại.

Đ Mục đích của tổ chức Đồng minh những người cộng sản là "... lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ...

S "Sự khốn cùng của triết học" do Ăng-ghen hoàn thành năm 1847.

S "Tư bản" là bộ sách nổi tiếng của Mác và Ăng-ghen.

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 152 SBT sử 10

    Giải bài tập 2 trang 152 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy đánh dấu x vào cột bên phải sao cho phù hợp với nội dung

  • Bài 1 trang 150 SBT sử 10

    Giải bài tập 1 trang 150 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close