Bài 3. Phối hợp kĩ thuật di chuyển ném rổ bằng 1 tay trên vai (môn bóng rổ)

Kĩ thuật di chuyển ném rổ bằng 1 tay trên vai thường được sử dụng ở khu vực nào trên sân? Vì sao? Nêu và thực hiện một số tình huống phạm luật chạy bước

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Kĩ thuật di chuyển ném rổ bằng 1 tay trên vai thường được sử dụng ở khu vực nào trên sân? Vì sao?


Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 50)

- Trả lời câu hỏi


Lời giải chi tiết:

Kĩ thuật di chuyển ném rổ bằng một tay trên vai thường dùng ở khu gần rổ, một mình dẫn bóng lên rổ, lợi dụng nhảy lên bằng một chân và một tay để với gần rổ, kết thúc tấn công hiệu quả hơn và độ chuẩn xác rất cao.


Câu 2

 Nêu và thực hiện một số tình huống phạm luật chạy bước


Phương pháp giải:

- Vận dụng những hiểu biết của bản thân và bài tập đã học

- Trả lời câu hỏi


Lời giải chi tiết:

- Trong một lần chuyển bóng hoặc một lần ném rổ, bàn chân trụ có thể nhấc lên, trước khi chân trụ chạm mặt sân thì bóng phải rời khỏi tay. 

- Tình huống: Khi chuyền bóng, nếu chân trụ chạm lại mặt sân mà bóng chưa rời tay thì phạm luật chạy bước.

- Học sinh tự thực hiện tình huống trên.


Câu 3

Vận dụng kĩ thuật di chuyển ném rổ bằng một tay trên vai vào tập luyện và vui chơi để rèn luyện sức khỏe hằng ngày


Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Luyện tập (SGK trang 51)

- Học sinh tự luyện tập, vui chơi hằng ngày


Lời giải chi tiết:

Một số bài luyện tập kĩ thuật di chuyển ném rổ bằng một tay trên vai:

- Dẫn bóng tại chỗ và bắt bước bật nhảy

- Dẫn bóng di chuyển, bắt bước và ném rổ

- Dẫn bóng tại chỗ và bắt hai bước ném rổ

- Dẫn bóng di chuyển, bắt hai bước và ném rổ

- Di chuyển nhận bóng và bắt hai bước ném rổ


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close