Bài 1. Kĩ thuật tư thế chuẩn bị (môn bóng chuyền)

Tư thế chuẩn bị trung bình thường được sử dụng trong các tình huống nào trong tập luyện và thi đấu? Nêu sự khác biệt giữa góc độ khớp gối của các tư thế chuẩn bị cao, trung bình, thấp

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tư thế chuẩn bị trung bình thường được sử dụng trong các tình huống nào trong tập luyện và thi đấu?


Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần 2. Tư thế chuẩn bị trung bình (SGK trang 22)


Lời giải chi tiết:

Tư thế chuẩn bị trung bình thường được sử dụng khi đỡ phát bóng trong tập luyện và thi đấu.


Câu 2

Nêu sự khác biệt giữa góc độ khớp gối của các tư thế chuẩn bị cao, trung bình, thấp


Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 22)

- Chú ý đến sự khác biệt giữa góc độ khớp gối của các tư thế chuẩn bị cao, trung bình, thấp


Lời giải chi tiết:

- Tư thế chuẩn bị cao: gối hơi khuỵu, đùi và cẳng chân tạo góc 120 -145 độ.

- Tư thế chuẩn bị trung bình: đùi và cẳng chân tạo góc 90 -120 độ.

- Tư thế chuẩn bị thấp: đùi và cẳng chân tạo góc nhỏ hơn 90 độ.


Câu 3

Vận dụng các tư thế chuẩn bị vào tập luyện và vui chơi rèn luyện sức khỏe hằng ngày

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Luyện tập (SGK trang 22)

- Học sinh tự vận dụng các tư thế chuẩn bị để luyện tập, vui chơi rèn luyện hằng ngày


Lời giải chi tiết:

Một số tư thế chuẩn bị:

- Tư thế chuẩn bị cao

- Tư thế chuẩn bị trung bình

- Tư thế chuẩn bị thấp


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close