Bài 1. Kĩ thuật di chuyển đơn bước (môn cầu lông)

Vận dụng kĩ thuật di chuyển đơn bước và trò chơi đã học để luyện tập, vui chơi cùng các bạn Nêu sự khác nhau giữa kĩ thuật di chuyển đơn bước tiến và kĩ thuật di chuyển đơn bước ngang

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Vận dụng kĩ thuật di chuyển đơn bước và trò chơi đã học để luyện tập, vui chơi cùng các bạn


Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần kiến thức mới (SGK trang 21)

- Học sinh tự vận dụng các kĩ thuật để luyện tập và vui chơi hàng ngày


Lời giải chi tiết:

- Một số kỹ thuật di chuyển đơn bước:

+ Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến phải

+ Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến trái

+ Kỹ thuật di chuyển đơn bước sang phải

+ Kỹ thuật di chuyển đơn bước sang trái

+ Kỹ thuật di chuyển đơn bước lùi phải

+ Kỹ thuật di chuyển đơn bước lùi trái

- Một số phương pháp luyện tập 

+ Luyện tập cá nhân: Kĩ thuật di chuyển đơn bước tiến phải, trái,…; Thực hiện theo nhịp tự đếm từ tại chỗ đến di chuyển

+ Luyện tập nhóm: Luân phiên chỉ huy nhóm luyện tập


Câu 2

Nêu sự khác nhau giữa kĩ thuật di chuyển đơn bước tiến và kĩ thuật di chuyển đơn bước ngang


Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần kiến thức mới (SGK trang 210

- Chỉ ra sự khác nhau giữa kĩ thuật di chuyển đơn bước tiến và kĩ thuật di chuyển đơn bước ngang


Lời giải chi tiết:

Sự khác nhau giữa kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến và kỹ thuật di chuyển đơn bước ngang như sau:

- Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến phải (trái) từ (tư thế chuẩn bị) TTCB, chân phải bước ra trước chếch sang phải (trái) một bước thành tư thế đứng chân trước chân sau.

- Kỹ thuật di chuyển đơn bước ngang sang phải từ TTCB, chân phải bước ngang sang ngang một bước và xoay người sang phải thành tư thế đứng chân trước chân sau. Đối với kỹ thuật di chuyển đơn bước sang trái, chân phải bước sang trái một bước theo đường vòng cung qua phía trước chân trái đồng thời xoay người sang trái thành tư thế đứng chân trước chân sau.


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close